Program Czyste Powietrze 2018-2029

Składając odpowiedni wniosek możesz liczyć na dość spore dofinansowanie, które obejmuje m.in. wymianę pieca CO oraz modernizację Twojej instalacji centralnego ogrzewania. Kotły CO produkowane przez firmę KAWAH spełniają standardy i wymogi powyższego programu.


Dla kogo przeznaczony jest Program Czyste Powietrze?

Opisany tutaj program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Przeglądając informacje zawarte na stronach Program Czyste Powietrze 2019 oraz MŚ i NFOŚiGW uzyskasz wiedzę na temat:

  • kto może liczyć na dotację;
  • na co będzie mogła być przeznaczona Twoja pożyczka;
  • jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE;
  • gdzie będzie można złożyć swój wniosek o dotację;

Do kiedy trwa Program Czyste Powietrze?

Będzie on realizowany w latach 2018-2029 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.

Okres kwalifikowania kosztów:

  • Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.
  • Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

Miejsce składania wniosków:

Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Uwaga: od 19 września do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy obecnie składać również elektroniczne wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca CO.


Szczegółowe informacje oraz wymagania techniczne można uzyskać wchodząc na strony  regionalnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej dotacją, a także na stronie:

Portal Beneficjenta WFOŚiGW

Facebook

INFOLINIA KAWAH tel. +48 512 374 149 | Czynna w godzinach 8:00-16:00