Kocioł KDC BIO PELL CLOVER – 5 klasa

Kocioł Kawah KDC BIO PELL CLOVER to innowacyjny kocioł 5 klasy z samoczyszczącym palnikiem VENMA COMFORT, przystosowany do spalania pelletu. Pellet to obecnie najczystsze paliwo dostępne na rynku.

Prosty w obsłudze sterownik ST-976, firmy TECH pozwala nawet najbardziej wymagającym klientom na łatwą i komfortową obsługę. Nowocześnie zaprojektowany wymiennik rurowy, z bardzo długim obiegiem spalin i komorą rozprężną pozwala na osiągnięcie zadanej temperatury obniżając zużycie paliwa.

Kotły typu BIO PELL CLOVER przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilającej nie przekraczającej 80°C.

Kocioł należy do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kotły typu BIO PELL CLOVER mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego. Kotły typu BIOPELL CLOVER spełniają wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 co świadczy posiadanie świadectwa z badań niezależnego akredytowanego labolatorium, a także spełniają wymagania ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Paliwem podstawowym do kotłów BIO PELL CLOVER jest pelet drzewny klasy A1 wg normy PN-EN 17225-2:2014. Paliwo podstawowe jest spalane w specjalnie skonstruowanym palniku, do którego podawane jest z zasobnika przez podajnik ślimakowy.

Facebook

INFOLINIA KAWAH tel. +48 512 374 149 | Czynna w godzinach 8:00-16:00