Producent

Image not available
Image not available

Kotłów Grzewczych

Firma Kawah to renomowany producent kotłów C.O. najwyższej jakości. Wyspecjalizowaliśmy się w produkcji kotłów z podajnikiem na ekogroszek, miał, biomasa (pellet), z możliwością spalania także paliw stałych jak węgiel, drewno, oraz kotłów z podajnikiem na pellet.

Produkowany przez Nas model kotła KAWAH KDC BIO PELL jest zdobywcą nagrody za najlepszy produkt na "TARGACH DOM i OGRÓD", które odbyły się w Kielcach w 2016 roku.

Kotłów Grzewczch

COMPIT R 740 G

Regulator COMPIT R 740 G

 

R740G służy do sterowania kotłownią opartą na kotle z palnikiem retortowym.
Urządzenie składa się z panelu sterującego oraz modułu wykonawczego połączonych
płaskim przewodem wielożyłowym. Do modułu wykonawczego przyłączone są wszystkie
czujniki, termostaty oraz sterowane urządzenia.

Realizowane funkcje:

 • Algorytm AUTOMATYCZNEGO DOBORU MOCY KOTŁA – automatycznie
  wybiera jeden z 4 biegów dostosowując pracę kotła do obciążenia.
 • Sterowanie procesem spalania – sterując pracą podajnika i wentylatora utrzymuje proces spalania i reguluje temperaturę kotła.
 • Funkcja pogodowa – wyznaczanie zadanej temperatury ogrzewania w funkcji
  temperatury zewnętrznej.
 • Wyłączenie pomp przy zbyt niskiej temperaturze kotła wydatnie zwiększa żywotność kotła.
 • Regulacja temperatury w obiegu z mieszaczem – regulator utrzymuje temperaturę w obiegu z mieszaczem dzięki niezawodnemu algorytmowi PI, który
  automatycznie dostosowuje się do napędu.
 • Regulacja temperatury w obiegu podłogowym – utrzymywanie temperatury
  w obiegu podłogowym z zaworem mieszającym ustawianym ręcznie.
 • Regulacja temperatury zasobnika CWU - regulator automatycznie utrzymuje
  temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.
 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU – program sterowania pompą cyrkulacyjną
  pozwala zaoszczędzić energie wyłączając pompę w zaprogramowanych okresach.
 • Współpraca z termostatem pokojowym - funkcja ta ma największe znaczenie
  w okresach przejściowych (wiosna, jesień), kiedy istnieje ryzyko przegrzania
  pomieszczeń.
 • Obsługa protokołu C14 – umożliwia wymianę informacji pomiędzy wieloma
  urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci.
 • Współpraca z cyfrowym modułem NANO – NANO oferuje funkcjonalność
  termostatu z zegarem a ponadto możliwość nastawiania temperatury zadanej kotła, odczyt temperatur; zewnętrznej, kotła, zasobnika CWU i obwodów mieszaczy, oraz sygnalizacje stanów alarmowych.
 • Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania – po powrocie napięcia
  regulator bada stan kotła i podejmuje decyzję o wznowieniu pracy lub przejściu do wygaszenia.
 • Ochrona kotła – kiedy temperatura kotła przekracza temperaturę awaryjnego
  załączenia pomp lub jest niższa od 6°C, regulator wysyła rozkaz uruchomienia
  obwodów mieszaczy oraz załącza pompę CO i CWU (o ile awaryjne załączenie
  pompy CWU nie jest zablokowane).
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła - przekroczenie temperatury
  maksymalnej lub uszkodzenie czujnika, powoduje kontrolowane zatrzymanie
  procesu palenia i uruchomienie pomp.
 • Ochrona powrotu – jest realizowana za pomocą pompy bypass uruchamianej
  kiedy temperatura powrotu jest niższa od zaprogramowanej.

Pobierz instrukcję obsługi sterownika

Regulator COMPIT R 740 G - instrukcja_PL

[/span7]

 

 

COMPIT R740